Scott Hollingsworth

Arkitekt, Hollingsworth Pack, Formand

Elly Kjems Hove

Underdirektør, DI BYGGERI

Henrik Garver

Adm. direktør, FRI

Lars Storr-Hansen

Direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Palle Thomsen

Adm. direktør, Danske Byggecentre

Peter Stenholm

Adm. direktør, EjendomDanmark

Rasmus Brandt Lassen

Direktør, Bygningsstyrelsen

Louise Panum Baastrup

 Repræsentant, Byggesocietetet