Scott Hollingsworth

Arkitekt, Hollingsworth Pack, Formand

Elly Kjems Hove

Underdirektør, DI BYGGERI

Henrik Garver

Adm. direktør, FRI

Lene Espersen

Direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Palle Thomsen

Adm. direktør, Danske Byggecentre

Peter Stenholm

Vicedirektør, DI BYGGERI

Rasmus Brandt Lassen

Direktør, Bygningsstyrelsen

Hans-Bo Hyldig

Næstformand, Byggesocietetet